ohygglig

ohygglig
• fasansfull, hemsk, förskräcklig, förfärlig, rysansvärd, ohygglig, hisklig, fruktansvärd, ruskig
• fasansfull, hemsk, förskräcklig, förfärlig, rysansvärd, ohygglig, hisklig, fruktansvärd, ruskig, gräslig
• motbjudande, odräglig, ohygglig, vidrig, gräslig, förskräcklig, fruktansvärd, ryslig, repulsiv, detestabel

Svensk synonymlexikon. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • ohygglig — adj ( t, a) …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • fruktansvärd — • gräslig, förfärlig, hemsk, ryslig, förskräcklig, fasansfull, fasaväckande, fasansvärd, rysansvärd, fruktansvärd, skrämmande, faslig, avskyvärd • faslig, förskräcklig, hemsk, fasaväckande, fasansvärd, fruktansvärd, förfärlig, rysansfärd,… …   Svensk synonymlexikon

  • rysansvärd — • fasansfull, hemsk, förskräcklig, förfärlig, rysansvärd, ohygglig, hisklig, fruktansvärd, ruskig, gräslig • gräslig, förfärlig, hemsk, ryslig, förskräcklig, fasansfull, fasaväckande, fasansvärd, rysansvärd, fruktansvärd, skrämmande, faslig,… …   Svensk synonymlexikon

  • äcklig — • kvalmig, kvav, kvävande, tryckande, unken, däven, äcklande, äcklig • kvalmig, kvav, kvävande, tryckande, unken, däven, äcklande, äcklig, kväljande • motbjudande, odräglig, ohygglig, vidrig, gräslig, förskräcklig, fruktansvärd, ryslig, repulsiv …   Svensk synonymlexikon

  • avskyvärd — • djävlig, elak, förfärlig, upprörande, infam, avskyvärd • föraktlig, vanhedrande, skamlig, neslig, förkastlig, avskyvärd, ärelös • motbjudande • gräslig, förfärlig, hemsk, ryslig, förskräcklig, fasansfull, fasaväckande, fasansvärd, rysansvärd,… …   Svensk synonymlexikon

  • detestabel — • motbjudande, odräglig, ohygglig, vidrig, gräslig, förskräcklig, fruktansvärd, ryslig, repulsiv, detestabel …   Svensk synonymlexikon

  • förfärlig — • djävlig, elak, förfärlig, upprörande, infam, avskyvärd • gräslig, förfärlig, hemsk, ryslig, förskräcklig, fasansfull, fasaväckande, fasansvärd, rysansvärd, fruktansvärd, skrämmande, faslig, avskyvärd • fasansfull, hemsk, förskräcklig, förfärlig …   Svensk synonymlexikon

  • hisklig — • fasansfull, hemsk, förskräcklig, förfärlig, rysansvärd, ohygglig, hisklig, fruktansvärd, ruskig …   Svensk synonymlexikon

  • motbjudande — • avskyvärd • motbjudande, odräglig, ohygglig, vidrig, gräslig, förskräcklig, fruktansvärd, ryslig, repulsiv, detestabel • ful, oskön, frånstötande, repulsiv, motbjudande • helvetisk, djävulsk, satanisk, infernalisk, förbannad, avskyvärd,… …   Svensk synonymlexikon

  • odräglig — • irriterande, retfull, retsam, enerverande, förarglig • motbjudande, odräglig, ohygglig, vidrig, gräslig, förskräcklig, fruktansvärd, ryslig, repulsiv, detestabel …   Svensk synonymlexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”